DATABASE DELLE MUSICHE DI ORANGE ROAD

Elenco delle musiche del secondo film Shin KOR:

Nome musica

Ep.

Shin KOR

"Shinjite"

Ballad (5.22)

Yumi Endou

-

Shin KOR

"Mind Game"

Pop (6:46)

Aki Kudo

-

Shin KOR

"Love Is Power" [Insert Song Shin KOR]

Pop (5:06)

Hikaru effettua il provino del musical

Aki Kudo

-

Shin KOR

"Drive - Carry on Mix"

Dance (5.22)

Aki Kudo

-

Shin KOR

"Drive (Carry on)"

Dance (5:42)

Aki Kudo

-

Shin KOR

"Doko-e"

- (4:00)

Aki Kudo

-

Shin KOR

"Bokutachi no Road"

Pop (6:03)

Aki Kudo

-

Shin KOR

"Don't Be Afraid" [Insert Song Shin KOR]

Atmosfera (4:07)

I tre nuotano insieme

Agua

-

Shin KOR

"DAY DREAM - Soba ni iruyo" ["Day dream - Io sono al tuo fianco"] [Ending Shin KOR]

Pop (4:11)

Agua

-

Shin KOR

"Crossroads"

Atmosfera (3:08)

-

-

Shin KOR

"Lounge I"

Jazz (2:04)

-

-

Shin KOR

"Kyousuke no Theme II" ["Tema di Kyosuke II"]

Country (1:41)

-

-

Shin KOR

"Kyousuke no Theme I" ["Tema di Kyosuke I"]

Militare (2:00)

-

-

Shin KOR

"Kyosuke N.1" [Opening]

Romantico (3:45)

-

-

Shin KOR

"Kousa-suru Omoi" ["Cuori incrociati"]

Atmosfera ritmata (3:42)

-

-

Shin KOR

"Isekai eno Tobira" ["La porta per un altro mondo"]

Atmosfera (6:23)

-

-

Shin KOR

"Ima, soshite Korekara" ["Ora e in futuro"]

Pop (3.41)

-

-

Shin KOR

"Film" [Image Song]

Piano (4:11)

-

-

Shin KOR

"Lounge II" [variazione di "Lounge I"]

Jazz (1.55)

-

-

Shin KOR

"Doko ni iru-no..." ["Dove hai bisogno..."]

Atmosfera (3:20)

-

-

Shin KOR

"Omoide II" [variazione di "Omoide I"]

Atmosfera (3:17)

Ricordi di Kyosuke

-

-

Shin KOR

"Ano natsu"

Jazz (3:22)

-

-

Shin KOR

"Emotion" [Image Song]

Valzer pianistico (3:07)

-

-

Shin KOR

"Love I"

Pop (3:51)

Inizio: Kyosuke esce di casa

-

-

Shin KOR

"Love II" [variazione di "Love I"]

Pop (4:42)

-

-

Shin KOR

"Madobe kara" ["Da una finestra"] [variazione di "Kyosuke N.1"]

Romantico (3:17)

Kyosuke osserva Madoka suonare il piano

-

-

Shin KOR

"Anata ni koko ni ite-hoshii" ["Voglio che tu sia qui"][Variazione di "Kyosuke N.1"]

Pop (3:48)

Madoka suona il piano e Kyosuke riesce a usare i suoi poteri

-

-

Shin KOR

"Omoide I" ["Ricordo I"]

Atmosfera (2:32)

Kyosuke ricorda i momenti con Madoka e Hikaru

-

-

Shin KOR

"Omoi no yukue" ["Chiss dov'"] [Image Song]

Romanza pianistica (2:53)

-

-

Shin KOR

"Run away"

Pop (5:05)

-

-

Shin KOR

"Saikai" ["Incontrarsi ancora"]

Atmosfera (1:45)

-

-

Shin KOR

"The summer" [Image Song]

Atmosfera (4:29)

-

-

Shin KOR

"Tohou ni kurete" ["Imbarazzato"]

Rock (3:27)

-

-

Shin KOR

"With you I" [Image Song]

Valzer pianistico (2:59)

-

-

Shin KOR

"With you II" [Image Song]

Valzer pianistico (2.47)

-

-

Shin KOR

"Yorisou Futari" ["Esistenza conclusa insieme"]

Jazz (3.47)

Madoka dedica a Kyosuke "Kyosuke N.1"

-

-

Shin KOR

"Lesson"

Rock (3.24)

-

-

Shin KOR

"Missing" [Image Song]

- (2:25)

-

-

Kimagure Orange Road Izumi Matsumoto/Shueisha/NTV/VAP/Toho/Studio Pierrot